Tur ir labi alu dzert…

Vairāki pierakstītāji dzirdējuši šādu tautasdziesmu:

Tur ir labi alu dzert,
Kur lustīgi saimenieki:
Nes kanniņu, nes otro,
Iet tie paši dziedādami. Viļaka, 1311, 5649

Lūk, ko dzirdējis cits pierakstītājs:

Tur ir labi alu dzert,
Kur lustīgi saiminieki:
Nes kaimiņu, otro,
Paši iet dziedādami. Viļaka, 222, 206

Un vēl tautasdziesma, kas atšķiras no pierastajām:

Tur bij labi alu dzert,
Kur lustīgi saiminieki:
Paši dzer, citiem dod
Saldo miežu alutiņu.
Izdzer vienu, tas ir nieks,
Izdzer otru- sirdej prieks,
Vot, urrā, vot, urrā,
Svētdienas vakarā! Ilūkste, 1800, 5883

Vēlot Jums lustīgu dienu,

Ginta.

Advertisements

Komentēt

Filed under Uncategorized

Kas ir pautneši?

olas

Paralēli tautasdziesmām mani interesē arī citi folkloras žanri. Šoreiz par jaunu atklājumu tautas ticējumu jomā. Strādājot ar folkloras materiāliem, bieži var sastapt vārdus, kuru nozīme vairs nav saprotama. Šodien, atšifrējot folklorista Pētera Šmita savāktos ticējumus mūsu digitālajā arhīvā garamantas.lv, sastapos ar vārdu – pautnesis. Šķiet, ka arī P. Šmitam šī vārda un ticējuma nozīme nav bijusi īsti skaidra.

pautneshi2[1]

“Latviešu valodas vārdnīcā”[2] teikts, ka pautnesis ir viens no burvju veidiem. Plašāki skaidrojumi atrodami teikās par burvjiem:

“Vecos laikos gavēnī staigāši pa mājām buri un nēsāši vanckarus un tāpē šos cilvēki iesaukāši par pautu nešiem. Pautu neši otram skauduši un sev saņēmuši citu labumus. Reiz pautu nesis ielicis vienā mājā zirgam silē vanckaru. Saimnieks laikā vanckara neuzgāš un šim ņēmis un nosprādzis labākais zirgs.”[3]

“Vecie Vijciema Kundziņa mājas saimnieki Vilnātnie bijuši pautneši. Reiz vecais Vilnātnais aiznesis uz Vijciema Lēpeli olu, ko tur iekasījis smiltīs pie akas staba, kur Lēpelim stāvējusi zirgu sile uz steķiem. Sienlaikā Lēpele atradis nolikto olu. Viņš to ielicis cimdā un pakāris klētī pie vārceles, sacīdams: «Nokarājies kā šī ola!». Te nu atnākusi vecā Kundziņa saimniece un lūgusi, lai aizdodot šiem sāli, bet nemaz nesacījusi, ka šai vecais ir pie gala. Kā Lēpeles ļaudis iedevuši sāli, tā Vilnātnais bijis tūliņ vesels.”[4]

Teikas un ticējumi par pautnešiem pierakstītas tikai Vidzemes pusē – Vijciemā, Aumeisteros, Cirgaļos un Plāņos. No nelielā folkloras materiālu daudzuma var spriest, ka par pautnešiem dēvēti burvji, kuri kaitē citu, visbiežāk kaimiņu, lopiem vai laukiem. Kārlis Straubergs, apskatot kaitējošās darbības[5], raksta, ka burvji visvairāk kaitējuši zirgiem, govīm un aitām: zirgiem sapina krēpes vai izgrieza astrus, govīm apgrieza astes un spalvu, aitām apcirpa vilnu. Pēc šādas darbošanās lopi saslima, nīkuļoja, bet sliktākajā gadījumā mira. Pats vārds pautnesis visticamāk cēlies no apburtu pautu, t.i., olu nolikšanas zināmās vietās ar mērķi kaitēt. Maģiskās darbības parasti notika īpašos laikos – Ziemassvētku un jaungada naktī, Ģertrūdes dienā, Zaļajā ceturtdienā, Lielajā piektdienā un Lieldienu naktī, bet visvairāk pautneši darbojās gavēņa laikā.[6]

Ja esat saskārušies ar šo vārdu, būsim pateicīgi, ja pastāstīsiet par to mums e-pastā vai tepat, komentāru sadaļā.

 

Una Smilgaine

 

[1]Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs,

http://garamantas.lv/lv/file/624179

[2]Mǖlenbachs, K., Hauzenberga-Šturma E.. Latviešu valodas vārdnīca. Čikāgas Baltu filologu kopa, 1955, 2. sēj., 186. lpp.

[3] Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija, http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr15/15C0504.htm

[4]Turpat, http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr15/15C0703.htm

[5] Straubergs, K. Latviešu buramie vārdi. 2. sēj., Rīga, 1941, 616.lpp.

[6] Turpat, 604. lpp.

Foto no pievedums.lv

Komentēt

Filed under Uncategorized

Alus brūvēšanas aizkulises

beer-main_0

Foto: Getty images

Jau iepriekš blogā esam rakstījušas par īpatniem tautasdziesmu tekstiem, kas radušies aizmiršanas, pārprašanas vai tīšas sacerēšanas rezultātā. Šoreiz neveiklas improvizācijas piemērs:

Es tā alus gan nedzertu,
Es redzēju kā brūvēja:
Alus rūga mučelī,
Brūvers laida ķipelī.
Kad es laidu ķipelī,
Tu pa spundi lūkojies. Sikšņi 1955, 4397

Šajā gadījumā teicēja saplūdinājusi divus pazīstamus alus dziesmu tekstus, kas atrodami arī Krišjāņa Barona „Latvju dainās”:

Es nedzeršu šitā alus,
Es redzēju, kā brūvēja:
Kubuls rūga, žeija tek,
Brūvers mīza ķipītī. LD 34661
Kur tu biji, alutiņ,
Tur es arī gadījos:
Tu gulēji muciņā,
Es pa spundi lūkojos. LD 19701

Interesanti, ka Krišjānis Barons, ētisku apsvērumu vadīts, pirmo tekstu ievietojis sestajā – nerātno dziesmu sējumā, kura ievadā norādījis: “Apakš šāda virsraksta šinī sējumā alfabētiski sakārtotas dziesmas, kas gan pieder pie dažām jau nodrukātām “Latvju dainu” nodaļām, bet kas tur sava neķītrā satura vai prastās izteiksmes dēļ … nevarēja tikt uzņemtas. Tādas ir sevišķi dažas apdziedāšanas dziesmas kāzās” (Latvju dainas, 6. sēj. Petrograda, 1915.,1. lpp.).

Savukārt mums, sastādot „Latviešu tautasdziesmu” 11. sējumu „Kāzas” (iznāks jau šajā gadā!), svarīgākais princips ir dziesmu kārtojums iespējami tuvu to kādreizējam izpildījuma kontekstam, respektīvi – vietai senajā kāzu rituālā. Tāpēc jestrā dziesma par alus brūvera izdarībām atgriezusies atpakaļ kāzu dziesmu ciklā, bagātinot kāzu apdziedāšanos ar vērtīgām niansēm, kas atspoguļojas tekstu variantos no visiem Latvijas novadiem. Ieskatam daži no tiem:

Es nedzeršu šitā alus,
Es redzēju, kā brūvēja:
Kubuls rūga, žeirs tecēja,
Brūvers mīza ķipītī. Krustpils 386, 376
To aliņu es nedzeršu
Es redzēju, kā brūvē:
Stīpa sprāga, raugs nerūga, 
Brūvels laida ķipītī. Stende 20, 563
Es nedzeršu tā aliņa,
Ko darīja brūverīts:
Viņā lauka galiņā
Brūvers mīza ķipītī. Jēkabpils 935, 13520
Es nedzeršu tādu alu,
Es redzēju, kā brūvēja:
Brūvers laida ķipītī,
Pie osām turēdams. Kosa 279, 2223
Es nedzertu alutiņu
Neredzētu brūvējamu:
Alutiņa brūverim
Melnas kājas, melnas rokas,
Kubuls rūga, pāri gāja,
Brūvers laida ķepelī. Bārta 353, 10145

Domājot par stabiliem priekšstatiem, kas atspoguļojas mainīgos folkloras tekstos un situācijās cauri laikiem, ienāca prātā, ka nule iztirzātās alus brūvēšanas dziesmas ietver līdzīgas izjūtas tām, kas paustas mūsdienu stāstījumu folklorā. Piemēram, anekdotēs par viesmīļiem vai pavāriem, kas iespļauj ēdienā vai tur ievainotu pirkstu zupā, lai remdētu sāpes. Tāpat katrs būs dzirdējis pilsētas teikas par žurkām un suņiem, kas samalti belašos, vai pelmeņu pildījumu, kas iegūts, saslaukot cīpslas un citus atkritumus no grīdas. Respektīvi, cilvēki mēdz ar aizdomām skatīties uz procesiem, kurus nepārzina un kuros nav piedalījušies, un savu psiholoģisko diskomfortu kliedē ar humora un satīras palīdzību, ietērpjot savas bažas jautru, mazāk vai vairāk ticamu stāstiņu formā, ar kuriem simboliski uzbrūk aizdomīgajai „instancei”. Vai kaut kas no šī nav saskatāms jau vedēju un panāksnieku rituālajā apdziedē pie galda senajās kāzās?

Baiba un Ginta

Komentēt

Filed under Uncategorized

Agrāk un tagad

Screen Shot 2018-01-08 at 09.52.34

Tēvu tēvi alu dzira,
Naudu makā žvadzinot,
Nu dzer dēli brandavīnu
Violetām glāzītēm. LFK 67, 196

 

Ar sveicieniem,

Una.

 

Komentēt

Filed under Uncategorized

Vista iet tautās

Jau iepriekš esam rakstījušas par interesantām pārvērtībām tautasdziesmās, ko pieļāvuši pierakstītāji vai teicēji. Šoreiz par dziesmu, kurā, radot jaunu variantu, izveidota arī jauna tēlu attiecību loģika, kas atšķiras no tautasdziesmu tradīcijā ierastās.

Vysta cōleiti atškeira,
Man' atškeira mōmuleņa;
Vysta tautōs naizgōja,
Man vajaga tautōs īt. LFK 1552, 19982

Variants pierakstīts Rēzeknes apriņķī, Silajāņos. Teksta pamatā ir sekojošā “Latvju dainu” dziesma ar ļoti daudz variantiem:

Vista cāļus i atšķīra,
 Man' atšķīra māmuliņa;
 Cāļi tek pulciņâ,
 Kur, māmiņ, es tecēšu? /LD 2036, 2 un 16574/

Gribētu vērst Jūsu uzmanību uz to, ka “Latvju dainu” tautadziesmai minēti divi numuri. Tas tādēļ, ka šī dziesma identiskā formā ievietota divās nodaļās: “Atšķirības” (bērnu atšķir no krūts) un “Dziesmas, pūra mantas nodalot un pūrā iekravājot” (kāzas). Skaidrojumu tam, kādēļ dziesma atrodama arī kāzu dziesmu ciklā, varam rast no kopīgā atšķiršanas motīva izmantojuma:

Protu, protu, redzu, redzu,
 Nu šķirs mani māmuliņa:
 Pušu šķīra aitu kūti,
 Pušu raibas villainiņas. /LD 16562/

Bieži sastopams uzskats, ka Krišjānis Barons, kārtojot tautasdziesmu tekstus “Latvju dainās” atbilstoši cilvēka mūža ritumam, tos nav atkārtojis. No augšminētajiem piemēriem redzam, ka nepieciešamība atkārtot atsevišķus tekstus tomēr bijusi, jo tautasdziesma interpretējama kontekstā ar ieražām un rituāliem, kuros nereti izmantoti līdzīgi teksti.

Ar cieņu,

Ginta.

Komentēt

Filed under Uncategorized

Aiz ezera balti bērzi. Pa pēdām dziesmai.

Daudzos no rakstiem esam centušies tvert tautasdziesmu tās pārmaiņu ceļos. To darīsim arī šoreiz, mēģinot izsekot pazīstamās kora dziesmas “Aiz ezera balti bērzi” tapšanai.

Šobrīd tautā populārais variants:

Aiz ezera balti bērzi
Sudrabiņa lapiņām;
Piedz. Vai, vai, vai vai vai vai vai vai….
Tur aizveda mūs' māsiņu
Sudrabiņa kalējam.
Viena pati mūs' māsiņa, 
To aizveda tautiņās. 
Mana paša līgaviņa 
Negrib manim mutes dot. 
Iešu pāri ezeram,
Ņemšu kura mutes dos. 

Dziesma izveidota no diviem saturā šķietami nesaderīgiem tekstiem. Pirmajā daļā (sešrindē) brālis vēstī, ka māsiņa ir atdota tautās, bet otrajā (četrrindē) dziedātāja attiecības ar līgaviņu sarežģījušās un nu jāņem cita. Nesaderīguma pakāpe atkarīga no tā, ko otrajā tekstā redzam dziedātāja lomā – vai nu tas ir aizprecētās meitenes brālis, kurš nolēmis meklēt īsto līgaviņu „aiz ezera”, vai arī, kas mazāk ticams, tautietis („sudrabiņa kalējs”), kam apņemtā sieva vairs nešķiet gana laba.

Šeit svarīgi atcerēties, ka viens no raksturīgajiem tautasdziesmu izpildījuma veidiem ir atsevišķu tekstu virknēšana, respektīvi, dziesmas radīšana „uz vietas”, pielāgojot dziedāšanas situācijai – notikumam, videi, klātesošajām personām utt., arī folkloras vācēja klātbūtnei. Asociatīvās saites starp tekstiem tiek veidotas ar teicēja brīvi izvēlētu atslēgas vārdu palīdzību. Zūdot dziesmas izpildījuma kontekstam, uz papīra pierakstītais teksts var ietvert saturiskas nesaskaņas, kas dziedātājiem dziedāšanas brīdī nav bijušas svarīgas, toties lasītājam pamanāmas. Tāds varētu būt arī viens no šī teksta veidošanās ceļiem – proti, no teicēja pierakstīta „sastingusi” virkne, kuru komponists izvēlējies, veidojot savu tautasdziesmas apdari.

Latvju dainu” izdevuma kāzu dziesmu nodaļās pirmo tekstu ar sešām rindām neatrodam, tikai četrrindi:

Aiz upītes balti bērzi
Sudrabiņa lapiņām,
Tur aizveda mūs' māsiņu
Sudrabiņa kalējam. /LD 18184./

Četrrindei ir 109 varianti, kas apliecina tās popularitāti. Šeit gan jāpiezīmē, ka Krišjānim Baronam, kārtojot „Latvju dainas”, bija ļoti maz iesūtījumu no Latgales, kas ir dziesmām bagāts novads. Šajā gadījumā ir tikai 2 teksti no Krustpils apkārtnes, kas rāda, ka dziesma bijusi pazīstama arī Latgalē. Analizējot dziesmas variantus secināms, ka tajos lielākoties mainās “aiz upītes” atrodamie koki – visbiežāk sastopami bērzi, minēti arī elkšņi, kārkli, bērzu birze vai birzes, arī „sidrabiņa birze”. Upes vietā 16 variantos apdziedāta Daugava. Savukārt 9 tautasdziesmās “aiz upītes” vietā lietots “aiz kalniņa”. Taču visinteresantākais ir fakts, ka nevienā no „Latvju dainu” tekstiem nav minēts kora dziesmā apdziedātais ezers. Tāpēc iespējams, ka “ezera” varianti varētu būt radušies tieši Latgales dziesmās, kas tautā pazīstama kā “zilo ezeru zeme”. Savukārt otrā dziesma par līgaviņu, kas negrib dot mutes, “Latvju dainās” vispār nav atrodama. Tā iekļauta „Latvju dainu” papildinājumos (Latviešu tautasdziesmas. Papildinājums Kr. Barona “Latvju dainām”, sast. O. Līdeks, red. P. Šmits, 1936-1939).

Izsekojot „Aiz ezera balti bērzi” kora varianta tapšanai, secināms, ka viena no senākajām apdarēm ir komponista Pētera Barisona ap 1936. gadu veidotā, kas iekļauta arī Latviešu kordziesmas antoloģija, VII sēj. ar Arnolda Klotiņa komentāru priekšvārdā, kurš apdares atsauci licis uz rakstnieka Ādolfa Ersa 1920. gadā veikto pierakstu. Pieraksts atrodams Latviešu folkloras krātuvē pie Jurjānu Andreja materiāliem. Dziesma pierakstīta Rēzeknes apriņķī, Vidsmuižā.

Screen Shot 2017-09-27 at 11.36.58

(Šis un arī citi minētie teksti atrodami arī Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā http://garamantas.lv/lv/file/155325)

Kā redzams, Ā. Ersa pierakstā atspoguļots tikai viens pants, otrais nosvītrots. Svītrojumi mūzikas materiālos sastopami bieži, jo muzikologam svarīgāk fiksēt melodiju nekā tekstu. Dažkārt tautasdziesmu pierakstos teksti un notis rakstīti atsevišķi, bet šoreiz vai nu teksts nav fiksēts vispār, vai arī turpinājuma lapiņa zudusi.

Pārskatot Latviešu folkloras krātuvē esošos Ā. Ersa pierakstu melnrakstus, atrodam divas reizes šo pašu melodiju. Vienai melodijai virsraksta vietā minēts “Es tautiešam”, teksts nav fiksēts. Otrai atrastajai melodijai pierakstīta viena teksta rinda, kur salasīt var vien “Es tautiešam pasolīju” un piedziedājumu “Vai, vai…”

Atsaucoties uz analoģiskiem gadījumiem citu tautā populāru tautasdziesmu tapšanā, jāpaskaidro, ka dažkārt paši komponisti mēdza pievienot papildus tekstus savām apdarēm, lai dziesmas pagarinātu. Tāpat ir zināmas populāras tautasdziesmas, kuru tekstiem komponisti pievienojuši citas dziesmas melodiju, taču dziedātāji pat nenojauš, ka “oriģinālā” melodija ir pavisam cita.

Diemžēl atbildēt precīzi, kā tapusi dziesma “Aiz ezera balti bērzi”, nav iespējams, bet piedāvātā varētu būt viena no tās izcelsmes paticamām versijām.

Ar cieņu,

Etnomuzikologs Vilis Bendorfs un Ginta.

Komentēt

Filed under Uncategorized

“Dziedāja man nepazīstamā meldijā, kuru bieži jauca”

Kārtojot tautasdziesmas, blakus dziesmu tekstiem paretam nākas sastapties ar īsiem komentāriem, ko uz kartotēkas lapiņām no manuskriptiem savulaik izrakstījušas folkloras krātuves līdzstrādnieces – mašīnrakstītājas. Pati tautasdziesmu kartotēka izveidota pagājušā gadsimta 50.-60. gados kā pamats Latviešu tautasdziesmu akadēmiskajam izdevumam, no Latviešu folkloras krātuves, tolaik LZA Valodas un literatūras institūta Folkloras sektora, arhīva izrakstot visas tautasdziesmas. Komentāri nav publicēti, bet Latviešu tautasdziesmu izdevumu sastādītājiem sniedz ļoti vērtīgu informāciju par tautasdziesmu vākšanas un izpildīšanas kontekstiem.

Komentāru saturam un daudzveidībai labi var sekot līdzi, pētot lielākus tautasdziesmu tipus. Viens no plašākajiem garo kāzu dziesmu tipiem, kas piesaistīja manu uzmanību, ir no Latgales. Tajā vēstīts par meitas gatavošanos kāzām, par laulību ceremoniju un jaunās sievas paredzamo grūto dzīvi tautās. Šīs dziesmas Latviešu folkloras krātuvē lielākoties ienākušas pagājušā gadsimta 40.-60. gados.

Sastdīn labi cīmā braukti,
Svātdīn labi cīmoitīsī.
Pirmūdīni saules dīna,
Ai bōleņu sīna kostu;
Ūtarnīki (var.: ūtardīni) līta dīna,
Meitom drēbes jōvelej(i);
Trešdīn tāvsi olu dora,
Es iudeņa nesējeņa;
Caturtdīni iz gorodu
Vaiņugami puču pērktu;
Pīktdīn mōte pyuru dola,
Es pī pyura atraudōju;
Sastdīn man(i) bādu dīna,
Ni vōrdeņa narunōju;
Svātdīn agri iz bazneicu
Ar igauni lauloitūsi. L 1940, 4779

Šoreiz dziesmas interesanto un sazaroto saturu atstāšu otrajā plānā, izceļot piezīmes, kas uzdrukātas uz kartotēkas lapiņu malām. Komentāri ir īsi un koncentrēti, visbiežāk viena frāze vai teikums, retāk vairāki teikumi. Parasti piezīmēs sniegts skaidrojums par izpildīšanas situāciju, piem.:

Vēl tagad (1947. g. – U.S.) šo dziesmu retumis dzied.” L 1800, 3005 Sena kāzu dziesma.” L 1950, 2519
„Dzīd kuozuos i dzeršonuos.” L 1950, 7805
„Dzīd meitai zem kuozuom, kad muoceituojs jau bazņeicā uzsaucis. Var i sestdiņis vokorā, kad bryutgonu gaida.” L 1950, 6333
„Dzīd kuozuos, kad sied aiz golda visi.” L 1945, 3786Dzied reitā pyrms braukšanys uz bazņeicu vai sastdīnys vokorā, kad taisa jauņivei vainaku. Tagad vainaku taisa tikai nū miertīm un tilla. Agruok vainakā lika vysaidus vyzuļus nū stikla. Vainaki bejuši ļeli i smagi.” L 1945, 8899

Ir arī tādi komentāri, kas attiecas uz pašu tekstu vai arī ir konkrēta vārda/rindas skaidrojums, piem.:

Teicēja pati šaubījās par pēdējām rindām, vai tās ir pareizas.” L 1940, 6198Agrāk uz baznīcu visi jājuši soļiem. To esot dzirdējusi kādreiz no veciem cilvēkiem.”L 1940, 4589
„..Caturtdīni iz gorodu
Vaiņugami puču pērktu..Ilūkstē ceturtdienā tirgus jau no seniem laikiem.” L 1800, 3316

Ar humora piedevu šobrīd lasāmi komentāri, kas attiecas uz tautasdziesmu melodijām:

Melodija parastā. Vairāk to dzied kāzās.” L 1945, 2637Dziedāja man nepazīstamā melodijā.” L 1925, 3214Dziedāja man zināmā meldijā.” L 1950, 4791Īpata meldija.” L 1925, 169Ir meldija. Dziesmu dzied priecīgi, pacilāti.” L 1940, 3023Dziedāja kāzās. Melodija pierakstīta – savāda (variants).” L 1950, 3584

Lasot šos komentārus, jāņem vērā, ka pētniekiem, kas pēckara gados devās vākt folkloru, ne vienmēr līdzi bija muzikologs, kas pēc dzirdes varēja pierakstīt tautasdziesmu melodijas. Laikā, kad galvenais pierakstīšanas “instruments” bija pildspalva un pierakstu klade, “nespeciālistam” tas bija vienīgais veids, kā izteikties par tautasdziesmu melodiju. Tāpēc šādus un līdzīgus komentārus var sastapt ne tikai minētajā dziesmu tipā no Latgales.

Taču šādi komentāri par tautasdziesmu melodijām jau pieder folkloristikas vēsturei, jo mūsdienās, pateicoties ierakstu tehnoloģiju attīstībai, intervijas ar teicējiem vairs netiek pierakstītas ar roku, bet saglabātas audio vai video formātā. Savukārt teicienu par man zināmo vai nezināmo melodiju var droši saukt par folkloristu folkloru, jo mēs nekad vairs neuzzināsim, kādas melodijas pierakstītājam bijušas pazīstamas, kādas nē un kādas dziesmas konkrētajā laikā bijušas vispārzināmas. Laiks ir pagājis, ūdeņi aiztecējuši.

Una Smilgaine

file7-1.jpeg

file2-1

file8

Komentēt

Filed under Uncategorized